Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

no331
no331

Nối thẳng No.331

Code
(No)
Kích thước
(mm x in)
Gói
(cái)
Túi
(cái)
Hộp (kích thước) NPT MOQ
331016016 16 x 16 525 25
331020020 20 x 20 315 15
331025025 25 x 25 225 15
331032032 32 x 32 120 10
331040040 40 x 40 72
331050050 50 x 50 44
331063063 63 x 63 30
331075075 75 x 75 16
331090090 90 x 90 10
331110110 110 x 110 5
Lưu ý:
Hộp: ● Hộp nhỏ (Kích thước một nửa)
NPT: Có sẵn với các NPT. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.
MOQ: ■ Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được yêu cầu. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.