Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

Số năm kinh nghiệm

Với cơ cấu tổ chức linh hoạt, Elysée đảm bảo đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu, đơn đặt hàng và cơ hội hợp tác của khách hàng. Các sản phẩm mới được phát triển hàng năm và được thêm vào để nâng cấp các sản phẩm hiện có để tiếp tục phát triển.

Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế, sản xuất và cung cấp phụ kiện được phản ánh trong các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và trong khả năng của chúng tôi để sản xuất và cung cấp mọi đơn hàng đến đúng nơi theo lịch trình.

Chất lượng luôn là nguyên tắc chính của các hoạt động của Elysee. Nhưng mọi nguyên tắc chỉ tốt như ứng dụng của nó. Hệ thống quản lý chất lượng Elysee được đặt chắc chắn và đảm bảo hiệu suất phù hợp, tiêu chuẩn cao trong toàn tổ chức. Elysée đã đạt được chứng chỉ vể chất lượng ISO 9001 – là một trong số ít các nhà sản xuất đã đạt được nó,

Elysée đã đạt được các chứng nhận sản phẩm quốc tế uy tín như DVGW, KIWA, SII và OVGW. Những dấu hiệu chất lượng khác biệt này đã đưa Elysée vào một vị trí hàng đầu của thị trường quốc tế.

Chúng tôi tại Elysée nhận ra rằng từ góc độ khách hàng, “chất lượng” là bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ. Danh sách khách hàng ngày càng tăng phản ánh những quyết tâm của chúng tôi.

Elysée được vinh danh với Giải thưởng xuất khẩu năm 2016 để ghi nhận nỗ lực xuất sắc trong tổ chức bán hàng và tiếp thị ở nước ngoài. Giải thưởng này là sản phẩm những nỗ lực của chúng tôi khi phục vụ khách hàng ở cả Cyprus và trên toàn thế giới.