Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

Chất lượng, một yếu tố cơ bản để bắt đầu

Kể từ khi thành lập, chất lượng là nguyên tắc chính bao trùm các hoạt động của Elysée. Bằng cách giới thiệu một hệ thống quản lý chất lượng, chúng tôi có thể theo dõi các hoạt động và hiệu quả, để nâng cao hiệu suất tổng thể của chúng tôi. Hôm nay Elysée tự hào nắm giữ các chứng chỉ nổi tiếng quốc tế về hệ thống đường ống, một bằng chứng về cam kết chất lượng.


Các chứng nhận chứng minh rằng phụ kiện Elysee, đang được sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất trên toàn thế giới. Bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng được quốc tế chấp nhận như ISO14236, EN12201-3 và DIN8076, cũng như các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia như WRAS, DVGW, OVGW, KIWA, v.v.