Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Trong nhiều thập kỷ, OASE là đại diện cho thiết kế sáng tạo từ nước.

1
1 2 3 Untitled Untitled14

Cảm biến mực nước bằng thép không gỉ

Đặc điểm

• Đối với nguồn cấp nước ngọt tự động và nạp thêm nước ngọt nếu mực nước giảm
• Với chức năng báo động và bảo vệ chạy khô
• Bù mực nước khác nhau
• Công nghệ mạnh mẽ và đáng tin cậy
• Hoạt động an toàn