Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Trong nhiều thập kỷ, OASE là đại diện cho thiết kế sáng tạo từ nước.

ProjectCity/ProvinceYearPicture
Công ty CNA – HTE Việt Nam
Đặt lunaqua
Bình Dương
2012Khách sạn Intercontinental Hanoi

4 đài phun + hồ bơi
Hà Nội2007
Chị Linh (Biên Hòa)Biên Hòa – Đồng Nai2006

Khách sạn Park Hyatt
Tp.HCM2006
Villa PasteurPháp2006
Le Haillan Pháp Trước 2006
Barton House Pháp Trước 2006
Bailleul Pháp Trước 2006
Sardy Gardens Pháp Trước 2006