Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Trong nhiều thập kỷ, OASE là đại diện cho thiết kế sáng tạo từ nước.

3
3 5 2

Bộ điều khiển đèn led dưới nước

Đặc điểm

  • Bộ điều khiển cho LeD-light
  • Kiểm soát LeD dưới nước cho:

ProfiLux LeD 110 /DMX/02

ProfiPlane LeD 110 /DMX/02

ProfiLux LeD 320 /DMX/02

Profiring LeD 320 /DMX/02

ProfiPlane LeD 320 /DMX/02

ProfiLux LeD Spot 1500 /DMX/02

ProfiLux LeD Flood 1500 /DMX/02

  • Đầu vào: 1 x 24 V / DC; 1 x DMX / rDM
  • Tối đa 4 điểm LeD
  • Kiểm soát riêng lẻ thông qua DMX / rDM
  • Bảo vệ IP 68 với công nghệ kết nối dưới nước được cấp bằng sáng chế