Vector Smart Object2 copy 2

(0)

rain-bird

Rain Bird đã sản xuất và cung cấp các cho ngành công nghiệp nhiều sản phẩm tưới nhất phục vụ cho cảnh quan, nông nghiệp và sân golf, sân thể thao, dự án nhà nước và tư nhân.

RAIN BIRD VÀ LEED

………………….

LEED là một công cụ đo lường cho công trình xanh tại Hoa Kỳ.

The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Hệ thống đánh giá Công trình Xanh ™ là một hệ thống đánh giá đưa ra bởi United States Green Building Council (USGBC) để đánh giá tác động lên môi trường trong vòng đời của một tòa nhà và khuyến khích thị trường thay đổi theo hướng thiết kế xanh và bền vững.

……………………….

Hệ thống này dựa trên tín chỉ cơ bản, cho phép các dự án ghi điểm dựa trên tính thân thiện môi trường của các công trình tòa nhà và địa điểm. Năm 1999, LEED đã được khởi động với nỗ lực phát triển “Dựa trên sự nhất trí, hệ thống định hướng thị trường đánh giá để đẩy mạnh sự phát triển và tính thực thi trong việc thực hiện các công trình xanh”.

……………………………

Tiêu chuẩn LEED được công nhận trên toàn quốc về xây dựng, thiết kế, và hoạt động của các tòa nhà xanh với hiệu quả cao. LEED cung cấp cho các chủ công trình và các nhà điều hành khai thác các công cụ mà họ cần để có thể đo lường hiệu suất của các tòa nhà của họ ngay lập tức.

…………………………..

LEED thúc đẩy việc phát triển bền vững toàn bộ tòa nhà bằng cách đánh giá tác động dựa trên năm lĩnh vực quan trọng của sức khỏe con người và môi trường: các địa điểm bền vững, khả năng tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng hiệu quả, cách lựa chọn vật liệu, và chất lượng môi trường bên trong.