Vector Smart Object2 copy 2

(0)


IRRIMEC - Nhà chuyên gia về máy tưới tự hành và bơm.

st2_0_
st2_0_ st3(1)

Rain Sky

Đặc điểm

  • Được thiết kế và xây dựng cho sân thể thao, vườn
  • Có thể được di chuyển bằng tay hoặc với một máy kéo mini.

Rain Sky AAA 40 F 110

Loại Đường kính Chiều dài PET
40 F 110 AAA 40 110 – 130

Rain Sky A5

Loại Đường kính Chiều dài PET
50 F 150 A5 50 150 – 180 – 200
58 F 110 A5 58 110