Vector Smart Object2 copy 2

(0)


IRRIMEC - Nhà chuyên gia về máy tưới tự hành và bơm.

AAg
AAg AAg_torpress AAg_2_

Mini Rain

Đặc điểm

Mẫu Base Đường kính Chiều dài PE
50 TG AA 50 200
63 TG AA 63 160 – 200 – 240
70 TG AA 70 180 – 200 – 230
75 TG AA 75 110 – 145