Vector Smart Object2 copy 2

(0)


IRRIMEC - Nhà chuyên gia về máy tưới tự hành và bơm.

mf3_0_
mf3_0_ mf1_3_0_ mt15_0_ mdt8_2_0_ mdt12_5_

Master Range

Đặc điểm

  • Master Range là máy dùng cho hệ thống tưới chuyên nghiệp. Nó đã được thiết kế và xây dựng để hoạt động trên trang trại lớn và nó được trang bị ống  tưới dài có đường kính lớn.