Vector Smart Object2 copy 2

(0)


IRRIMEC - Nhà chuyên gia về máy tưới tự hành và bơm.

IRRIMEC S.R.L.

Tưới hiệu quả

Tham vọng của IRRIMEC là giữ vững vị trí thương hiệu mang tầm quốc tế. Để đạt được tham vọng này, IRRIMEC thực hiện theo hai cách: thông qua thiết kế và sản xuất các hệ thống tưới tiêu sẽ giúp ích và cải thiện quản lý nông nghiệp và thứ hai là bằng cách đặt tất cả bí quyết và khả năng của minh để thực hiện các thay đổi theo ý của khách hàng.
Là nhà sản xuất chuyên gia của các thiết bị tưới tiêu và vòi bơm, IRRIMEC có thể đáp ứng và cung cấp các yêu cầu trên mọi phạm vi của khách hàng.