Vector Smart Object2 copy 2

(0)


IRRIMEC - Nhà chuyên gia về máy tưới tự hành và bơm.

MÁY TƯỚI TỰ HÀNH

Tham vọng của IRRIMEC là giữ vững vị trí thương hiệu mang tầm quốc tế. Mục tiêu của họ là thực hiện điều này theo hai cách:
Thứ nhất, thông qua thiết kế và sản xuất các hệ thống tưới tiêu sẽ giúp ích và cải thiện quản lý nông nghiệp.
Thứ hai bằng cách đặt tất cả bí quyết và khả năng của minh để thực hiện các thay đổi theo ý của khách hàng.