Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Trong vòng chưa đầy 100 năm, DELABIE đã trở thành công ty hàng đầu trong thị trường cung cấp thiết bị vệ sinh trên toàn thế giới.

Delabie, một giải pháp sinh thái và kinh tế

….

Một sự lựa chọn sinh thái để bảo tốn một nguồn tài nguyên có hạn.
………………………………………

Lượng nước ngầm của chúng ta đang bị đe dọa bởi sự gia tăng tiêu thụ ngày càng lớn đến gấp 20 lần trong vòng 20 năm qua và sự thiếu hụt đó đang ngày càng trở nên rõ rệt qua từng mùa và từng vùng khác nhau. Nước là nguồn tài nguyên quý giá, không thể đoán biết trước được và sự phân bổ cũng không đồng đều. Ở các nước Châu âu người ta thừa nhận quan niệm rằng: nước là nguồn di sản chung cần được bảo vệ . Mọi người đều phải tiết kiệm và dùng nó một cách cẩn thận. Cho nên kết quả cuối cùng là mọi người xây dựng tiêu chí thay đổi theo hướng tiết kiệm nước dùng cũng như giảm lượng nước thải ra.
Bằng việc lực chọn các vòi nước hay van của Delabie sẽ giúp bạn bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá một cách hiệu quả nhất.

Một sự lựa chọn kinh tế: làm giảm hóa đơn tiền nước.
………………………………………

Sự gia tăng tiêu thụ nước dẫn đến sự gia tăng chi phí thu thập, chế biến và xử lý nước thải. Do vậy việc tham gia của mọi người gìn giữ nước sạch và xử lý nước thải là rất quan trọng. Chắc chắn rằng đó là những hành động chính đáng của con người phải làm. Như vậy việc đưa các phương tiện có sẵn là rất cần thiết vì vừa tiết kiệm được lượng nước phân phối và tránh lãng phí trong khi vẫn bảo đảm vừa đủ cho người sử dụng.
Việc lựa chọn sản phẩm Delabie là một quyết định đúng đắn và sẽ giảm bớt chi phí tiền nứơc trên hóa đơn của bạn.