Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Trong vòng chưa đầy 100 năm, DELABIE đã trở thành công ty hàng đầu trong thị trường cung cấp thiết bị vệ sinh trên toàn thế giới.

CATALOG

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


DELABIE sản phẩm mới 2018-2019

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


TRENDS by DELABIE

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Thiết bị dành cho khu vực công cộng và thương mại bản 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Thiết bị dành cho bệnh viện và trung tâm y tế bản 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Phụ kiện vệ sinh
bản 2019

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Thiết bị vệ sinh bằng thép không rỉ
bản 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Thiết bị dành cho khu vực bếp
bản 2016

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Bộ lọc BIOFIL
bản 2018

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Spare parts- Dành cho khu công cộng và thương mại bản
2018

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Spare parts – Dành cho bệnh viên và trung tâm y tế bản
2018