Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Claber là một công ty hàng đầu của Ý trong lĩnh vực tuới cho các khu vườn, sân thượng và ban công.

Claber, Bậc thầy của nước.

Claber là một công ty hàng đầu của Ý trong lĩnh vực tưới cho các cây cảnh trong nhà, khu vườn, sân thượng và ban công. Claber cung cấp các hệ thống tiên tiến, dễ sử dụng và bền vững sinh thái.
Claber mong muốn khoa học tưới có thể tiếp cận được với tất cả mọi người, bằng cách khám phá các sự đổi mới mới về công nghệ, thiết kế và chất lượng.
Các sản phẩm của Claber rất đa dạng và linh hoạt, để đảm bảo mọi nhà đều có mức tưới phù hợp, vào đúng thời điểm và không lãng phí nguồn tài nguyên quan trọng trên Trái đất – nước.