Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

no550ccsaddle-double-4-bolts-with-metal-ring1
no550ccsaddle-double-4-bolts-with-metal-ring1

Đai khởi thủy 4 Bolts No.550C

Code
(No)
Kích thước
(mm x in)
Gói
(cái)
Túi
(cái)
Hộp (kích thước) NPT MOQ
550C07501 75 x ½” 50
550C07502 75 x ¾” 50
550C07503 75 x 1″ 50
550C07504 75 x 1¼” 50
550C07505 75 x 1½” 50
550C07506 75 x 2″ 40
550C09001 90 x ½” 50
550C09002 90 x ¾” 40
550C09003 90 x 1″ 35
550C09004 90 x 1¼” 35
550C09005 90 x 1½” 30
550C09006 90 x 2″ 30
550C11001 110 x ½” 25
550C11002 110 x ¾” 25
550C11003 110 x 1″ 25
550C11004 110 x 1¼” 25
550C11005 110 x 1½” 25
550C11006 110 x 2″ 20
550C11008 110 x 3″ 15
550C12502 125 x ¾” 30
550C12503 125 x 1″ 30
550C12504 125 x 1¼” 15
550C12505 125 x 1½” 30
550C12506 125 x 2″ 20
550C45001 50 x ½” 50
550C45002 50 x ¾” 50
550C45003 50 x 1″ 50
550C45004 50 x 1¼” 50
550C46301 63 x ½” 40
550C46302 63 x ¾” 40
550C46303 63 x 1″ 40
550C46304 63 x 1¼” 30
550C46305 63 x 1½” 35
Lưu ý:
Hộp: ● Hộp nhỏ (Kích thước một nửa)
NPT: Có sẵn với các NPT. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.
MOQ: ■ Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được yêu cầu. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.