Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

no550ccsaddle-double-2-bolts-with-metal-ring1
no550ccsaddle-double-2-bolts-with-metal-ring1

Đai khởi thủy 2 Bolts No.550C

Code
(No)
Kích thước
(mm x in)
Gói
(cái)
Túi
(cái)
Hộp (kích thước) NPT MOQ
550C02001 20 x ½” 150
550C02501 25 x ½” 150
550C02502 25 x ¾” 150
550C03201 32 x ½” 100
550C03202 32 x ¾” 100
550C04001 40 x ½” 90
550C04002 40 x ¾” 90
550C04003 40 x 1″ 90
550C05001 50 x ½” 100
550C05002 50 x ¾” 100
550C05003 50 x 1″ 100
550C06301 63 x ½” 100
550C06302 63 x ¾” 100
550C06303 63 x 1″ 100
Lưu ý:
Hộp: ● Hộp nhỏ (Kích thước một nửa)
NPT: Có sẵn với các NPT. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.
MOQ: ■ Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được yêu cầu. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.