Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

no550acsaddle-double-2-bolts1
no550acsaddle-double-2-bolts1

Đai khởi thủy 2 Bolts No.550A

Code
(No)
Kích thước
(mm x in)
Gói
(cái)
Túi
(cái)
Hộp (kích thước) NPT MOQ
550A02001 20 x ½” 150
550A02501 25 x ½” 150
550A02502 25 x ¾” 150
550A03201 32 x ½” 100
550A03202 32 x ¾” 100
550A04001 40 x ½” 60
550A04002 40 x ¾” 60
550A04003 40 x 1″ 50
550A05001 50 x ½” 100
550A05002 50 x ¾” 100
550A05003 50 x 1″ 100
550A06301 63 x ½” 100
550A06302 63 x ¾” 100
550A06303 63 x 1″ 100
Lưu ý:
Hộp: ● Hộp nhỏ (Kích thước một nửa)
NPT: Có sẵn với các NPT. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.
MOQ: ■ Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được yêu cầu. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.