Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

no566bbnipple-reducing1
no566bbnipple-reducing1

Giảm hai đầu răng No.566B

Code
(No)
Kích thước
(mm x in)
Gói
(cái)
Túi
(cái)
Hộp (kích thước) NPT MOQ
566B00110 ½″ x ⅜″ 1,500
566B00201 ¾″ x ½″ 750
566B00301 1″ x ½″ 500
566B00302 1″ x ¾″ 400
566B00402 1¼″ x ¾″ 300
566B00403 1¼″ x 1″ 250
566B00502 1½″ x ¾″ 225
566B00503 1½″ x 1″ 225
566B00504 1½″ x 1¼″ 225
566B00602 2″ x ¾″ 250
566B00603 2″ x 1″ 250
566B00604 2″ x 1¼″ 250
566B00605 2″ x 1½″ 250
566B00703 2½″ x 1″ 150
566B00704 2½″ x 1¼″ 150
566B00705 2½″ x 1½″ 150
566B00706 2½″ x 2″ 150
566B00806 3″ x 2″ 100
566B00807 3″ x 2½″ 90
566B00906 4″ x 2″ 75
566B00908 4″ x 3″ 50
Lưu ý:
Hộp: ● Hộp nhỏ (Kích thước một nửa)
NPT: Có sẵn với các NPT. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.
MOQ: ■ Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được yêu cầu. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.