Vector Smart Object2 copy 2

(0)


Elysee sản xuất và cung cấp hệ thống đường ống và thủy lợi để cung cấp nước, tưới tiêu, thoát nước và năng lượng.

no661dcoupling-brown
no661dcoupling-brown

Nối thẳng nâu No.661

Code
(No)
Kích thước
(mm x in)
Gói
(cái)
Túi
(cái)
Hộp (kích thước) NPT MOQ
661071616 16 x 16 1500
661071717 17 x 17 1500
Lưu ý:
Hộp: ● Hộp nhỏ (Kích thước một nửa)
NPT: Có sẵn với các NPT. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.
MOQ: ■ Số lượng đặt hàng tối thiểu có thể được yêu cầu. Liên lạc với chúng tôi để biết chi tiết.