Những câu hỏi để đưa ra một bảng dự toán


QUÝ KHÁCH CHÚ Ý

Sự vận hành của máy bơm sẽ phụ thuộc vào tính chính xác của những thông tin mà quý khách đưa ra:

1 - Lưu lượng của nguồn nước hay của dòng chảy.

(lít/phút)

 
2 - Độ cao chênh lệch giữa mực nước nguồn và độ cao bạn muốn đưa nước lên.

(mét)

 
3 - Độ cao chênh lệch giữa mực nước nguồn và nơi đặt máy bơm

(mét)

 
4 - Khoảng cách từ nơi đặt máy bơm đến nguồn nước.

(mét)

 
5 - Số lượng nước mong muốn bơm mỗi ngày

(mét khối)

 
Nhận xét
Thông tin cá nhân   Tên*
    Công ty
    Địa chỉ*
    Mail
    Điện thoại
    Số Fax
*Những thông tin bắt buộc nhập